Hotel Centrum Bolesławiec ul. Asnyka 1, 59-700 Bolesławiec, Polska

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka)


Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości strony www.hotelcentrum.info.
Strona prowadzona pod adresem www.hotelcentrum.info administrowana jest przez:

ANTAN DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.
HOTEL CENTRUM SP. K.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podwale 1/100, kod pocztowy 50-043

recepcja@hotelcentrum.info
www.hotelcentrum.info

która dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.hotelcentrum.info nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez www.hotelcentrum.info Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony  za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 

 1. Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 
 2. Przejść do zakładki „Prywatność”; 
 3. Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?

www.hotelcentrum.info przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony oraz potrzebnych w procesie rezerwacji pokoju czyli świadczenia usług Hotelu.

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.

Strona www.hotelcentrum.info zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator www.hotelcentrum.info nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


EU-DSGVO - INFORMATIONSKLAUSEL

Gemäß Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) vom 27. April 2016 (ABI.EU 119 vom 04.05.2016) informiere ich über Folgendes:

 1. Der Administrator Ihrer personenbezogene Daten ist Antan Development Sp.zo.o. Hotel Centrum Sp.K.
 2. Kontakt zum Datenschutzbeauftragte – ochronadanych@hotelcentrum.info
 3. Ihre personenbezogene Daten werden verarbeitet, um Hoteldienstleistungen zu nutzen – gemäß Art.6§1.b der DSGVO vom 27.April 2016.
 4. Empfänger der personenbezogene Daten sind nur Rechtsträger, die berechtigt sind, Daten auf der Grundlage von Rechtsvorschriften zu erhalten und die an der Durchführung von Dienstleistungen beteiligt sind.
 5. Ihre personenbezogene Daten werden für 10 Jahre gespeichert.
 6. Sie haben das Recht, den Zugriff auf Daten vom Administrator anzufordern, die Daten zu berichtigen, löschen oder einschränken der Datenverarbeitung. Sie haben auch Recht die personenbezogene Daten zu übertragen.
 7. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen.
 8. Die Bereitstellung von peronenbezogene Daten ist freiwillig, Die Verweigerung der Bereitstellung von Daten kann jedoch zur Ablehnung der Umsetzung des Dienstes / Vertrag führen.

ul. Asnyka 1, 59-700 Bolesławiec

WENN SIE FRAGEN HABEN ODER ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BRAUCHEN, RUFEN SIE UNS AN:

 • +48 75 644 07 34
 • +48 75 644 07 36