Hotel Centrum Bolesławiec ul. Asnyka 1, 59-700 Bolesławiec, Polska
PKP Bolesławiec

PKP Bolesławiec


Na początku XX wieku przyczyną powstania stacji w Bolesławcu było połączenie mniejszych miejscowości powiatu linią kolejową. Miało to uzupełnić nie znaczne luki państwowej kolei zbudowanej w połowie XIX wieku. W kolejnych latach kolej poszerzała swój zasięg przewozu pasażerów najpierw z miejscowego dworca do Bolesławiec Wschód i Nowej Wsi Grodziskiej, w następnej kolejności do Modły. Odcinek na trasie Bolesławiec - Modły zostały oddane do użytku publicznego 20 grudnia 1920 roku. Większość z dróg kolejowych jest ułożona w linii prostej. Jedynym wyjątkiem w tamtych latach była linia w Trzebieniu, która skręcała o 90 stopni w kierunku Modły. Głównym celem powstania linii kolejowej o długości 31 kilometrów i 200 metrów był transport drewna z rozległych lasów, przewóz towarów oraz osób. Na skutek rozwoju przemysłu w latach 20 wzrosło zapotrzebowanie na pracowników, to wpłynęło na wzrost pasażerów, którzy korzystali z przewozu. Dopiero wtedy przedsięwzięcie zaczęło przynosić znaczne zyski.

Stacja kolejowa Bolesławiec posiada dwa perony, które wznoszą się na wysokość 0,55m. i długości użytkowej 400m. Istnieją dwie drogi umożliwiające dojście na peron: od strony miasta, bądź z budynku dworcowego. W 2007 roku uruchomiono Lokalne Centrum Sterowania co umożliwiło zdalną kontrolę ruchu na odcinku Legnica - Węgliniec. Budowa zdalnego centrum przychyliła się do zamknięcia 12 stacji na tym odcinku.


Odległość od Hotelu: 450m


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82awiec_(stacja_kolejowa)
zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/735324,foto.html

ul. Asnyka 1, 59-700 Bolesławiec

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, dzwoń:

  • +48 75 644 07 34
  • +48 75 644 07 36