Hotel Centrum Bolesławiec ul. Asnyka 1, 59-700 Bolesławiec, Polska
Czego nie wolno pominąć?

Czego nie wolno pominąć?


 • Wiadukt kolejowy
  Znajdujący się nad rzeką Bóbr na terenie miasta Bolesławiec wybudowany w 1846 roku. Jest odcinkiem linii kolejowej na trasie Wrocław - Drezno o długości 490 metrów. Budowa tego ogromnego mostu trwała zaledwie 26 miesięcy i kosztowała 460 tysięcy talarów.  Podczas wojny został nieco naruszony, ubytki bardzo sprawnie uzupełniono. Most oddano do użytku kolei 27.07.1846 roku.Bolesławiecki wiadukt zaliczany jest do najciekawszych zabytków techniki w tej części Europy. Wiadukt liczy ponad 160 lat i uważany jest za najdłuższy most kolejowy w polsce.

 • Dawny klasztor Dominikanów
  Według kronik zakon dominikanów został sprowadzony do Bolesławca  początkiem XIII wieku dzięki staraniom księcia H.Brodatego i jego małżonki Jadwigi.
   Dzięki hojności księcia przetrwał aż do czasów reformacji, kiedy to został zlikwidowany. Dominikanie powrócili do Bolesławca dopiero w 1660 r.
  Wtedy też powstał barokowy kościół i klasztorne zabudowania. Kres działalności zakonu nastąpił w 1810 roku, w związku z sekularyzacją wszystkich klasztorów na terenie Państwa Pruskiego. Niektóre części klasztoru zostały sprzedane, inne zaadaptowano na potrzeby szkoły ewangelickiej, niestety reszta została wyburzona. Kościół zburzono sześć lat później. Obecnie ze wszystkich budowli zachował się tylko jeden budynek w którym mieści się Urząd Gminy.

 • Pomnik Kutuzowa
  Obecnie stoi przy ulicy B. Kubika. Został wybudowany dzięki datkom króla Pruskiego Fryderyka III w 1918 roku. Gdy miasto zajęło państwo radzieckie na rozkaz marszałka Koniewa pełniono przed nim honorową wartę. Początkowo pomnik stał w rynku obok ratusza, następnie w 1893 został przeniesiony na ul. Kubika i stoi tam do dziś. Na dzień dzisiejszy pomnik jest symbolem miasta i jest umieszczany na kartkach pocztowych jak bywało to przed II wojną światową.

 • Teatr Stary w Bolesławcu
  Powstał z przebudowy miejskiego arsenału w połowie XIX wieku. W 2012 roku zakończyła się rewitalizacja teatru w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, która pochłonęła kwotę około 6 mln PLN zdobytą na ten cel przez zarządzające budynkiem Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przy udziale. Teatr odzyskał dawną świetność i znów gości artystów i widzów. Nie ma stałego zespołu artystów, ale jest wykorzystywany między innymi przez grupy teatralne w ramach Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu i do organizacji uroczystości powiatowych.


Mając zamiar zwiedzić wszystkie wymienione atrakcje, warto wynająć pokój w Bolesławcu.

zdjęcie: http://blogiceo.nq.pl/etwinningsp1/2012/01/09/witamy-z-boleslawca/

ul. Asnyka 1, 59-700 Bolesławiec

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, dzwoń:

 • +48 75 644 07 34
 • +48 75 644 07 36